Product was successfully added to your shopping cart.

ÜÇ CƏRGƏLİ İPƏK MUNCUQ BOYUNBAĞI

Bu mala ilk rəyi siz verin

Quick Overview

Əl ilə toxunan aqave ağacının ipəyindən bu Üç cərgəli ipək muncuq boyunbağının yaradılması üçün istifadə olunan muncuqlar hazırlanır.
M  50,00

Mövcudluğu: Mövcuddur

* Required Fields

M  50,00